تابلو سفالی زیبای طرح ضامن آهو نقش برجسته

تابلو سفالی زیبای طرح ضامن آهو نقش برجسته

تابلوی نقش برجسته سفالی

طرح ضامن آهو

اثر مینیاتور مشهور استاد فرشچیان

پاسخی بگذارید